MŠMT v souladu s  Koncepcí podpory_rozvoje_nadani_2014-2020.pdf vyhlásilo dotační program "Podpora nadaných žáků základních a středních škol" pro rok 2018, který finančně podporuje organizátory mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky základních a středních škol ve věkové kategorii 13 - 19 let.

Cílem programu je posílit zájem a motivaci nadaných žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů, propojit vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech, propojit školní a mimoškolní vzdělávací aktivity mezi jednotlivými druhy škol, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností žáků, podpořit vznik nových mimoškolních vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj nadání a propojit nabídku aktivit pro nadané žáky s činností krajských sítí podpory nadání.

Kompletní dokumentace k programu na rok 2018 na webu MŠMT

Žádost o poskytnutí dotace musí být vložena a uzavřena v systému ISPROM nejpozději do 13.00 hod. dne 10. 11. 2017. Poté je systém uzavřen.
V listinné podobě musí být žádost doručena na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5 Malá Strana, 118 12 Praha 1 nebo fyzicky do podatelny ministerstva nejpozději do 14.00 hod. 10. 11. 2017. Pokud je písemná podoba žádosti zasílána poštou, musí být na poštovním razítku uvedeno datum nejpozději 10. 11. 2017.
Kontaktní osoba programu je Ing. Jaroslav Froulík, MŠMT, odbor pro mládež, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 234 811 136, e-mail: jaroslav.froulik@msmt.cz.

 

Pošli nám odezvu na EDUBázi


Máš nějaký tip nebo nápad, co a jak zlepšit? Vyskočila na tebe nějaká chyba?

Abychom se když tak mohli doptat na detaily.

Pošli odezvu