Ochrana osobních údajů

Registrací vyslovujete souhlas, aby JCMM nakládalo s poskytnutými osobními údaji, a to pro účely a po dobu trvání projektu „Realizace Programu podpory nadaných studentů v Jihomoravském kraji“. Poskytnuté osobní údaje nebudou zpřístupněny třetím osobám. Souhlas je poskytován dobrovolně a může být odvolán. Jako registrovaný uživatel  stránek máte ve vztahu ke svým osobním údajům právo uplatnit veškerá práva vyplývající zejména z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pošli nám odezvu na EDUBázi


Máš nějaký tip nebo nápad, co a jak zlepšit? Vyskočila na tebe nějaká chyba?

Abychom se když tak mohli doptat na detaily.

Pošli odezvu